竹叶青 tiếng trung là gì?

Rate this post

竹叶青 tiếng trung là gì?

竹叶青 tiếng trung có nghĩa là rượu trúc diệp thanh (zhúyèqīng )

竹叶青 tiếng trung có nghĩa là rượu trúc diệp thanh (zhúyèqīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ uống.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

rượu trúc diệp thanh (zhúyèqīng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 竹叶青 .

Ý nghĩa – Giải thích

竹叶青 tiếng trung nghĩa là rượu trúc diệp thanh (zhúyèqīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ uống..

Đây là cách dùng 竹叶青 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 竹叶青 tiếng trung là gì? (hay giải thích rượu trúc diệp thanh (zhúyèqīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ uống. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 竹叶青 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 竹叶青 tiếng trung / rượu trúc diệp thanh (zhúyèqīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ uống.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 竹叶青 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 竹叶青 tiếng trung là gì?.

Read More:   去污粉 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Lustre
Back to top button