童套衫 tiếng trung là gì?

Rate this post

童套衫 tiếng trung là gì?

童套衫 tiếng trung có nghĩa là áo chui đầu (tóng tàoshān )

童套衫 tiếng trung có nghĩa là áo chui đầu (tóng tàoshān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo trẻ em.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

áo chui đầu (tóng tàoshān ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 童套衫 .

Ý nghĩa – Giải thích

童套衫 tiếng trung nghĩa là áo chui đầu (tóng tàoshān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo trẻ em..

Đây là cách dùng 童套衫 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 童套衫 tiếng trung là gì? (hay giải thích áo chui đầu (tóng tàoshān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo trẻ em. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 童套衫 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 童套衫 tiếng trung / áo chui đầu (tóng tàoshān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo trẻ em.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Microcar

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 童套衫 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 童套衫 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button