窝赃 tiếng trung là gì?

Rate this post

窝赃 tiếng trung là gì?

窝赃 tiếng trung có nghĩa là tàng trữ tang vật (wōzāng )

窝赃 tiếng trung có nghĩa là tàng trữ tang vật (wōzāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

tàng trữ tang vật (wōzāng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 窝赃 .

Ý nghĩa – Giải thích

窝赃 tiếng trung nghĩa là tàng trữ tang vật (wōzāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát..

Đây là cách dùng 窝赃 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 窝赃 tiếng trung là gì? (hay giải thích tàng trữ tang vật (wōzāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 窝赃 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 窝赃 tiếng trung / tàng trữ tang vật (wōzāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Crankpin

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 窝赃 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 窝赃 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button