移进 tiếng trung là gì?

Rate this post

移进 tiếng trung là gì?

移进 tiếng trung có nghĩa là dời vào (yí jìn )

移进 tiếng trung có nghĩa là dời vào (yí jìn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

dời vào (yí jìn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 移进 .

Ý nghĩa – Giải thích

移进 tiếng trung nghĩa là dời vào (yí jìn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư..

Đây là cách dùng 移进 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 移进 tiếng trung là gì? (hay giải thích dời vào (yí jìn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 移进 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 移进 tiếng trung / dời vào (yí jìn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 移进 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 移进 tiếng trung là gì?.

Read More:   干扰台 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button