禾捆 tiếng trung là gì?

Rate this post

禾捆 tiếng trung là gì?

禾捆 tiếng trung có nghĩa là bó rơm (hékǔn )

禾捆 tiếng trung có nghĩa là bó rơm (hékǔn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

bó rơm (hékǔn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 禾捆 .

Ý nghĩa – Giải thích

禾捆 tiếng trung nghĩa là bó rơm (hékǔn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp..

Đây là cách dùng 禾捆 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 禾捆 tiếng trung là gì? (hay giải thích bó rơm (hékǔn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 禾捆 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 禾捆 tiếng trung / bó rơm (hékǔn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 禾捆 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 禾捆 tiếng trung là gì?.

Read More:   安魂曲 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button