神台 là gì?

Rate this post

神台 là gì?

神台 có nghĩa là (shén tái ) Bàn thờ

神台 có nghĩa là (shén tái ) Bàn thờ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(shén tái ) Bàn thờ Tiếng Trung là gì?

Bàn thờ Tiếng Trung có nghĩa là 神台.

Ý nghĩa – Giải thích

神台 nghĩa là (shén tái ) Bàn thờ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 神台. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 神台 là gì? (hay giải thích (shén tái ) Bàn thờ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 神台 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 神台 / (shén tái ) Bàn thờ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 神台 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 神台 là gì? .

Read More:   Operating lever
Check Also
Close
Back to top button