社会学 tiếng nhật là gì?

Rate this post

社会学 tiếng nhật là gì?

社会学 tiếng nhật có nghĩa là xã hội học

社会学 tiếng nhật có nghĩa là xã hội học.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

xã hội học Tiếng Nhật là gì?

xã hội học Tiếng Nhật có nghĩa là 社会学 .

Ý nghĩa – Giải thích

社会学 tiếng nhật nghĩa là xã hội học.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục..

Đây là cách dùng 社会学 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục 社会学 tiếng nhật là gì? (hay giải thích xã hội học.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 社会学 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 社会学 tiếng nhật / xã hội học.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 社会学 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 社会学 tiếng nhật là gì?.

Read More:   通行费 tiếng trung là gì?
Back to top button