社会保险号码 tiếng trung là gì?

Rate this post

社会保险号码 tiếng trung là gì?

社会保险号码 tiếng trung có nghĩa là số bảo hiểm xã hội (shèhuì bǎoxiǎn hàomǎ )

社会保险号码 tiếng trung có nghĩa là số bảo hiểm xã hội (shèhuì bǎoxiǎn hàomǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

số bảo hiểm xã hội (shèhuì bǎoxiǎn hàomǎ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 社会保险号码 .

Ý nghĩa – Giải thích

社会保险号码 tiếng trung nghĩa là số bảo hiểm xã hội (shèhuì bǎoxiǎn hàomǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư..

Đây là cách dùng 社会保险号码 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 社会保险号码 tiếng trung là gì? (hay giải thích số bảo hiểm xã hội (shèhuì bǎoxiǎn hàomǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 社会保险号码 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 社会保险号码 tiếng trung / số bảo hiểm xã hội (shèhuì bǎoxiǎn hàomǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   grading

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 社会保险号码 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 社会保险号码 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button