硬糖 tiếng trung là gì?

Rate this post

硬糖 tiếng trung là gì?

硬糖 tiếng trung có nghĩa là kẹo cứng (yìng táng )

硬糖 tiếng trung có nghĩa là kẹo cứng (yìng táng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kẹo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

kẹo cứng (yìng táng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 硬糖 .

Ý nghĩa – Giải thích

硬糖 tiếng trung nghĩa là kẹo cứng (yìng táng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kẹo..

Đây là cách dùng 硬糖 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 硬糖 tiếng trung là gì? (hay giải thích kẹo cứng (yìng táng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kẹo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 硬糖 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 硬糖 tiếng trung / kẹo cứng (yìng táng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kẹo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 硬糖 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 硬糖 tiếng trung là gì?.

Read More:   Hydraulic system, lift cylinder and motor
Check Also
Close
Back to top button