硬席卧铺 tiếng trung là gì?

Rate this post

硬席卧铺 tiếng trung là gì?

硬席卧铺 tiếng trung có nghĩa là ghế cứng giường cứng (yìng xí wòpù )

硬席卧铺 tiếng trung có nghĩa là ghế cứng giường cứng (yìng xí wòpù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

ghế cứng giường cứng (yìng xí wòpù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 硬席卧铺 .

Ý nghĩa – Giải thích

硬席卧铺 tiếng trung nghĩa là ghế cứng giường cứng (yìng xí wòpù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa..

Đây là cách dùng 硬席卧铺 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 硬席卧铺 tiếng trung là gì? (hay giải thích ghế cứng giường cứng (yìng xí wòpù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 硬席卧铺 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 硬席卧铺 tiếng trung / ghế cứng giường cứng (yìng xí wòpù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   混合箱 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 硬席卧铺 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 硬席卧铺 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button