硒鼓加墨 là gì?

Rate this post

硒鼓加墨 là gì?

硒鼓加墨 có nghĩa là (xī gǔ jiā mò ) Đổ mực hộp mực máy in

硒鼓加墨 có nghĩa là (xī gǔ jiā mò ) Đổ mực hộp mực máy in.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(xī gǔ jiā mò ) Đổ mực hộp mực máy in Tiếng Trung là gì?

Đổ mực hộp mực máy in Tiếng Trung có nghĩa là 硒鼓加墨.

Ý nghĩa – Giải thích

硒鼓加墨 nghĩa là (xī gǔ jiā mò ) Đổ mực hộp mực máy in.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 硒鼓加墨. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 硒鼓加墨 là gì? (hay giải thích (xī gǔ jiā mò ) Đổ mực hộp mực máy in.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 硒鼓加墨 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 硒鼓加墨 / (xī gǔ jiā mò ) Đổ mực hộp mực máy in.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   备用轮胎 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 硒鼓加墨 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 硒鼓加墨 là gì? .

Check Also
Close
Back to top button