砍砍价 là gì?

Rate this post

砍砍价 là gì?

砍砍价 có nghĩa là (kǎn kǎn jià ) mặc cả

砍砍价 có nghĩa là (kǎn kǎn jià ) mặc cả.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(kǎn kǎn jià ) mặc cả Tiếng Trung là gì?

mặc cả Tiếng Trung có nghĩa là 砍砍价.

Ý nghĩa – Giải thích

砍砍价 nghĩa là (kǎn kǎn jià ) mặc cả.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 砍砍价. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 砍砍价 là gì? (hay giải thích (kǎn kǎn jià ) mặc cả.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 砍砍价 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 砍砍价 / (kǎn kǎn jià ) mặc cả.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 砍砍价 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 砍砍价 là gì? .

Read More:   表链 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button