皮袋 tiếng trung là gì?

Rate this post

皮带 tiếng trung là gì?

皮带 tiếng trung có nghĩa là thắt lưng da dây nịt da (pídài )

皮带 tiếng trung có nghĩa là thắt lưng da dây nịt da (pídài ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phụ kiện quần áo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

thắt lưng da dây nịt da (pídài ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 皮带 .

Ý nghĩa – Giải thích

皮带 tiếng trung nghĩa là thắt lưng da dây nịt da (pídài ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phụ kiện quần áo..

Đây là cách dùng 皮带 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 皮带 tiếng trung là gì? (hay giải thích thắt lưng da dây nịt da (pídài ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phụ kiện quần áo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 皮带 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 皮带 tiếng trung / thắt lưng da dây nịt da (pídài ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phụ kiện quần áo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   战斗 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 皮袋 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 皮袋 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button