男式大礼帽 tiếng trung là gì?

Rate this post

男式大礼帽 tiếng trung là gì?

男式大礼帽 tiếng trung có nghĩa là mũ quá dưa loại to của nam (nán shì dà lǐmào )

男式大礼帽 tiếng trung có nghĩa là mũ quá dưa loại to của nam (nán shì dà lǐmào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mũ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

mũ quá dưa loại to của nam (nán shì dà lǐmào ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 男式大礼帽 .

Ý nghĩa – Giải thích

男式大礼帽 tiếng trung nghĩa là mũ quá dưa loại to của nam (nán shì dà lǐmào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mũ..

Đây là cách dùng 男式大礼帽 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 男式大礼帽 tiếng trung là gì? (hay giải thích mũ quá dưa loại to của nam (nán shì dà lǐmào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mũ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 男式大礼帽 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 男式大礼帽 tiếng trung / mũ quá dưa loại to của nam (nán shì dà lǐmào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mũ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Alternating current

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 男式大礼帽 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 男式大礼帽 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button