男子双打 tiếng trung là gì?

Rate this post

男子双打 tiếng trung là gì?

男子双打 tiếng trung có nghĩa là đánh đôi nam (nánzǐ shuāngdǎ )

男子双打 tiếng trung có nghĩa là đánh đôi nam (nánzǐ shuāngdǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tennis.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

đánh đôi nam (nánzǐ shuāngdǎ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 男子双打 .

Ý nghĩa – Giải thích

男子双打 tiếng trung nghĩa là đánh đôi nam (nánzǐ shuāngdǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tennis..

Đây là cách dùng 男子双打 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 男子双打 tiếng trung là gì? (hay giải thích đánh đôi nam (nánzǐ shuāngdǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tennis. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 男子双打 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 男子双打 tiếng trung / đánh đôi nam (nánzǐ shuāngdǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tennis.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 男子双打 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 男子双打 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/tubular-frame-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Check Also
Close
Back to top button