生产进度表 tiếng trung là gì?

Rate this post

生产进度表 tiếng trung là gì?

生产进度表 tiếng trung có nghĩa là bảng tiến độ sản xuất (shēngchǎn jìndù biǎo )

生产进度表 tiếng trung có nghĩa là bảng tiến độ sản xuất (shēngchǎn jìndù biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

bảng tiến độ sản xuất (shēngchǎn jìndù biǎo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 生产进度表 .

Ý nghĩa – Giải thích

生产进度表 tiếng trung nghĩa là bảng tiến độ sản xuất (shēngchǎn jìndù biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 生产进度表 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 生产进度表 tiếng trung là gì? (hay giải thích bảng tiến độ sản xuất (shēngchǎn jìndù biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 生产进度表 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 生产进度表 tiếng trung / bảng tiến độ sản xuất (shēngchǎn jìndù biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Rumble seat

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 生产进度表 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 生产进度表 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button