生け簀の鯉 Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

生け簀の鯉 Tiếng Nhật là gì?

生け簀の鯉 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Cá chép trong bể”

生け簀の鯉 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Cá chép trong bể”. Giải nghĩa: Bị mất hết tự do, hoặc đằng nào cũng bị chết.. Thành ngữ tương đương trong tiếng Việt: “Cá trên thớt”.. . (Ikesu no koi).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Cá chép trong bể” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Cá chép trong bể” Tiếng Nhật có nghĩa là 生け簀の鯉 Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

生け簀の鯉 Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Cá chép trong bể”. Giải nghĩa: Bị mất hết tự do, hoặc đằng nào cũng bị chết.. Thành ngữ tương đương trong tiếng Việt: “Cá trên thớt”.. . (Ikesu no koi)..

Đây là cách dùng 生け簀の鯉 Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 生け簀の鯉 Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Cá chép trong bể”. Giải nghĩa: Bị mất hết tự do, hoặc đằng nào cũng bị chết.. Thành ngữ tương đương trong tiếng Việt: “Cá trên thớt”.. . (Ikesu no koi). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 生け簀の鯉 Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 生け簀の鯉 Tiếng Nhật / Trực dịch: “Cá chép trong bể”. Giải nghĩa: Bị mất hết tự do, hoặc đằng nào cũng bị chết.. Thành ngữ tương đương trong tiếng Việt: “Cá trên thớt”.. . (Ikesu no koi).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Activated carbon canister

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 生け簀の鯉 Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 生け簀の鯉 Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button