球杆柄 tiếng trung là gì?

Rate this post

球杆柄 tiếng trung là gì?

球杆柄 tiếng trung có nghĩa là cán gậy (qiú gǎn bǐng )

球杆柄 tiếng trung có nghĩa là cán gậy (qiú gǎn bǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Golf.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

cán gậy (qiú gǎn bǐng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 球杆柄 .

Ý nghĩa – Giải thích

球杆柄 tiếng trung nghĩa là cán gậy (qiú gǎn bǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Golf..

Đây là cách dùng 球杆柄 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 球杆柄 tiếng trung là gì? (hay giải thích cán gậy (qiú gǎn bǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Golf. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 球杆柄 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 球杆柄 tiếng trung / cán gậy (qiú gǎn bǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Golf.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 球杆柄 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 球杆柄 tiếng trung là gì?.

Read More:   Sewing machine light
Check Also
Close
Back to top button