牛津裤 tiếng trung là gì?

Rate this post

牛津裤 tiếng trung là gì?

牛津裤 tiếng trung có nghĩa là quần vải oxford (niújīn kù )

牛津裤 tiếng trung có nghĩa là quần vải oxford (niújīn kù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nữ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

quần vải oxford (niújīn kù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 牛津裤 .

Ý nghĩa – Giải thích

牛津裤 tiếng trung nghĩa là quần vải oxford (niújīn kù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nữ..

Đây là cách dùng 牛津裤 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 牛津裤 tiếng trung là gì? (hay giải thích quần vải oxford (niújīn kù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nữ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 牛津裤 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 牛津裤 tiếng trung / quần vải oxford (niújīn kù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nữ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 牛津裤 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 牛津裤 tiếng trung là gì?.

Read More:   External vane pump
Check Also
Close
Back to top button