焊缝检查 tiếng trung là gì?

Rate this post

焊缝检查 tiếng trung là gì?

焊缝检查 tiếng trung có nghĩa là kiểm tra mối hàn (hàn fèng jiǎnchá )

焊缝检查 tiếng trung có nghĩa là kiểm tra mối hàn (hàn fèng jiǎnchá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

kiểm tra mối hàn (hàn fèng jiǎnchá ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 焊缝检查 .

Ý nghĩa – Giải thích

焊缝检查 tiếng trung nghĩa là kiểm tra mối hàn (hàn fèng jiǎnchá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng..

Đây là cách dùng 焊缝检查 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 焊缝检查 tiếng trung là gì? (hay giải thích kiểm tra mối hàn (hàn fèng jiǎnchá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 焊缝检查 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 焊缝检查 tiếng trung / kiểm tra mối hàn (hàn fèng jiǎnchá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Slacks

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 焊缝检查 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 焊缝检查 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button