焊盘 là gì?

Rate this post

焊盘 là gì?

焊盘 có nghĩa là (hàn pán ) đĩa hàn

焊盘 có nghĩa là (hàn pán ) đĩa hàn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(hàn pán ) đĩa hàn Tiếng Trung là gì?

đĩa hàn Tiếng Trung có nghĩa là 焊盘.

Ý nghĩa – Giải thích

焊盘 nghĩa là (hàn pán ) đĩa hàn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 焊盘. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 焊盘 là gì? (hay giải thích (hàn pán ) đĩa hàn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 焊盘 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 焊盘 / (hàn pán ) đĩa hàn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 焊盘 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 焊盘 là gì? .

Read More:   Scale rust
Check Also
Close
  • Oxford
Back to top button