热水锅炉 tiếng trung là gì?

Rate this post

热水锅炉 tiếng trung là gì?

热水锅炉 tiếng trung có nghĩa là lò nước nóng (rè shuǐ guōlú )

热水锅炉 tiếng trung có nghĩa là lò nước nóng (rè shuǐ guōlú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

lò nước nóng (rè shuǐ guōlú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 热水锅炉 .

Ý nghĩa – Giải thích

热水锅炉 tiếng trung nghĩa là lò nước nóng (rè shuǐ guōlú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện..

Đây là cách dùng 热水锅炉 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 热水锅炉 tiếng trung là gì? (hay giải thích lò nước nóng (rè shuǐ guōlú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 热水锅炉 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 热水锅炉 tiếng trung / lò nước nóng (rè shuǐ guōlú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   https://Website của chúng tôi/extract-fan-tieng-anh-xay-dung-cau-duong/

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 热水锅炉 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 热水锅炉 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button