热气球 tiếng trung là gì?

Rate this post

热气球 tiếng trung là gì?

热气球 tiếng trung có nghĩa là khinh khí cầu (rè qìqiú )

热气球 tiếng trung có nghĩa là khinh khí cầu (rè qìqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

khinh khí cầu (rè qìqiú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 热气球 .

Ý nghĩa – Giải thích

热气球 tiếng trung nghĩa là khinh khí cầu (rè qìqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay..

Đây là cách dùng 热气球 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 热气球 tiếng trung là gì? (hay giải thích khinh khí cầu (rè qìqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 热气球 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 热气球 tiếng trung / khinh khí cầu (rè qìqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 热气球 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 热气球 tiếng trung là gì?.

Read More:   a piece of the pie Tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button