热值 tiếng trung là gì?

Rate this post

热值 tiếng trung là gì?

热值 tiếng trung có nghĩa là giá trị tỏa nhiệt (rè zhí )

热值 tiếng trung có nghĩa là giá trị tỏa nhiệt (rè zhí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khái thác khoáng sản.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

giá trị tỏa nhiệt (rè zhí ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 热值 .

Ý nghĩa – Giải thích

热值 tiếng trung nghĩa là giá trị tỏa nhiệt (rè zhí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khái thác khoáng sản..

Đây là cách dùng 热值 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 热值 tiếng trung là gì? (hay giải thích giá trị tỏa nhiệt (rè zhí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khái thác khoáng sản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 热值 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 热值 tiếng trung / giá trị tỏa nhiệt (rè zhí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khái thác khoáng sản.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   重振 là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 热值 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 热值 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Tag
Back to top button