点火提前 tiếng trung là gì?

Rate this post

点火提前 tiếng trung là gì?

点火提前 tiếng trung có nghĩa là điểm hỏa trước (diǎnhuǒ tíqián )

点火提前 tiếng trung có nghĩa là điểm hỏa trước (diǎnhuǒ tíqián ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

điểm hỏa trước (diǎnhuǒ tíqián ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 点火提前 .

Ý nghĩa – Giải thích

点火提前 tiếng trung nghĩa là điểm hỏa trước (diǎnhuǒ tíqián ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện..

Đây là cách dùng 点火提前 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 点火提前 tiếng trung là gì? (hay giải thích điểm hỏa trước (diǎnhuǒ tíqián ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 点火提前 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 点火提前 tiếng trung / điểm hỏa trước (diǎnhuǒ tíqián ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 点火提前 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 点火提前 tiếng trung là gì?.

Read More:    教師ゼミナー tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button