灭火器 tiếng trung là gì?

Rate this post

灭火器 tiếng trung là gì?

灭火器 tiếng trung có nghĩa là bình chữa cháy (mièhuǒqì )

灭火器 tiếng trung có nghĩa là bình chữa cháy (mièhuǒqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

bình chữa cháy (mièhuǒqì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 灭火器 .

Ý nghĩa – Giải thích

灭火器 tiếng trung nghĩa là bình chữa cháy (mièhuǒqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp..

Đây là cách dùng 灭火器 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 灭火器 tiếng trung là gì? (hay giải thích bình chữa cháy (mièhuǒqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 灭火器 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 灭火器 tiếng trung / bình chữa cháy (mièhuǒqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 灭火器 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 灭火器 tiếng trung là gì?.

Read More:   식사접대하다 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button