温和除湿运转 tiếng trung là gì?

Rate this post

温和除湿运转 tiếng trung là gì?

温和除湿运转 tiếng trung có nghĩa là chế độ khử ẩm nhẹ (wēnhé chúshī yùnzhuǎn )

温和除湿运转 tiếng trung có nghĩa là chế độ khử ẩm nhẹ (wēnhé chúshī yùnzhuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy điều hòa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

chế độ khử ẩm nhẹ (wēnhé chúshī yùnzhuǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 温和除湿运转 .

Ý nghĩa – Giải thích

温和除湿运转 tiếng trung nghĩa là chế độ khử ẩm nhẹ (wēnhé chúshī yùnzhuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy điều hòa..

Đây là cách dùng 温和除湿运转 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện 温和除湿运转 tiếng trung là gì? (hay giải thích chế độ khử ẩm nhẹ (wēnhé chúshī yùnzhuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy điều hòa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 温和除湿运转 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 温和除湿运转 tiếng trung / chế độ khử ẩm nhẹ (wēnhé chúshī yùnzhuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy điều hòa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Sateen fabric

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 温和除湿运转 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 温和除湿运转 tiếng trung là gì?.

Back to top button