深蓝色 tiếng trung là gì?

Rate this post

深蓝色 tiếng trung là gì?

深蓝色 tiếng trung có nghĩa là màu xanh lam đậm (shēnlán sè )

深蓝色 tiếng trung có nghĩa là màu xanh lam đậm (shēnlán sè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Màu sắc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

màu xanh lam đậm (shēnlán sè ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 深蓝色 .

Ý nghĩa – Giải thích

深蓝色 tiếng trung nghĩa là màu xanh lam đậm (shēnlán sè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Màu sắc..

Đây là cách dùng 深蓝色 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 深蓝色 tiếng trung là gì? (hay giải thích màu xanh lam đậm (shēnlán sè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Màu sắc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 深蓝色 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 深蓝色 tiếng trung / màu xanh lam đậm (shēnlán sè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Màu sắc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   分户帐 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 深蓝色 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 深蓝色 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button