液化气 tiếng trung là gì?

Rate this post

液化气 tiếng trung là gì?

液化气 tiếng trung có nghĩa là khí hóa lỏng (yèhuà qì )

液化气 tiếng trung có nghĩa là khí hóa lỏng (yèhuà qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

khí hóa lỏng (yèhuà qì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 液化气 .

Ý nghĩa – Giải thích

液化气 tiếng trung nghĩa là khí hóa lỏng (yèhuà qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than..

Đây là cách dùng 液化气 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí 液化气 tiếng trung là gì? (hay giải thích khí hóa lỏng (yèhuà qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 液化气 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 液化气 tiếng trung / khí hóa lỏng (yèhuà qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Erosion

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 液化气 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 液化气 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button