涡轮机 tiếng trung là gì?

Rate this post

涡轮机 tiếng trung là gì?

涡轮机 tiếng trung có nghĩa là tua bin (wōlúnjī )

涡轮机 tiếng trung có nghĩa là tua bin (wōlúnjī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

tua bin (wōlúnjī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 涡轮机 .

Ý nghĩa – Giải thích

涡轮机 tiếng trung nghĩa là tua bin (wōlúnjī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện..

Đây là cách dùng 涡轮机 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 涡轮机 tiếng trung là gì? (hay giải thích tua bin (wōlúnjī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 涡轮机 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 涡轮机 tiếng trung / tua bin (wōlúnjī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 涡轮机 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 涡轮机 tiếng trung là gì?.

Read More:   Charging system general checks
Check Also
Close
Back to top button