消防泡沫 tiếng trung là gì?

Rate this post

消防泡沫 tiếng trung là gì?

消防泡沫 tiếng trung có nghĩa là bọt dập lửa bọt chữa cháy (xiāofáng pàomò )

消防泡沫 tiếng trung có nghĩa là bọt dập lửa bọt chữa cháy (xiāofáng pàomò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

bọt dập lửa bọt chữa cháy (xiāofáng pàomò ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 消防泡沫 .

Ý nghĩa – Giải thích

消防泡沫 tiếng trung nghĩa là bọt dập lửa bọt chữa cháy (xiāofáng pàomò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy..

Đây là cách dùng 消防泡沫 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 消防泡沫 tiếng trung là gì? (hay giải thích bọt dập lửa bọt chữa cháy (xiāofáng pàomò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 消防泡沫 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 消防泡沫 tiếng trung / bọt dập lửa bọt chữa cháy (xiāofáng pàomò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   运输机 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 消防泡沫 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 消防泡沫 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button