消费税 tiếng trung là gì?

Rate this post

消费税 tiếng trung là gì?

消费税 tiếng trung có nghĩa là thuế tiêu dùng (xiāofèishuì )

消费税 tiếng trung có nghĩa là thuế tiêu dùng (xiāofèishuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

thuế tiêu dùng (xiāofèishuì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 消费税 .

Ý nghĩa – Giải thích

消费税 tiếng trung nghĩa là thuế tiêu dùng (xiāofèishuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan..

Đây là cách dùng 消费税 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 消费税 tiếng trung là gì? (hay giải thích thuế tiêu dùng (xiāofèishuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 消费税 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 消费税 tiếng trung / thuế tiêu dùng (xiāofèishuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 消费税 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 消费税 tiếng trung là gì?.

Read More:   Light flux
Check Also
Close
Back to top button