浴室镜子 tiếng trung là gì?

Rate this post

浴室镜子 tiếng trung là gì?

浴室镜子 tiếng trung có nghĩa là gương soi trong phòng tắm (yùshì jìngzi )

浴室镜子 tiếng trung có nghĩa là gương soi trong phòng tắm (yùshì jìngzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng tắm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nội thất.

gương soi trong phòng tắm (yùshì jìngzi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 浴室镜子 .

Ý nghĩa – Giải thích

浴室镜子 tiếng trung nghĩa là gương soi trong phòng tắm (yùshì jìngzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng tắm..

Đây là cách dùng 浴室镜子 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nội thất 浴室镜子 tiếng trung là gì? (hay giải thích gương soi trong phòng tắm (yùshì jìngzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng tắm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 浴室镜子 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 浴室镜子 tiếng trung / gương soi trong phòng tắm (yùshì jìngzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng tắm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Drain

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 浴室镜子 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 浴室镜子 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button