浓妆 là gì?

Rate this post

浓妆 là gì?

浓妆 có nghĩa là (nóng zhuāng ) trang điểm đậm

浓妆 có nghĩa là (nóng zhuāng ) trang điểm đậm.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(nóng zhuāng ) trang điểm đậm Tiếng Trung là gì?

trang điểm đậm Tiếng Trung có nghĩa là 浓妆.

Ý nghĩa – Giải thích

浓妆 nghĩa là (nóng zhuāng ) trang điểm đậm.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 浓妆. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 浓妆 là gì? (hay giải thích (nóng zhuāng ) trang điểm đậm.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 浓妆 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 浓妆 / (nóng zhuāng ) trang điểm đậm.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 浓妆 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 浓妆 là gì? .

Read More:   Price and wages index (n)
Check Also
Close
  • Perceive
Back to top button