浏览器 tiếng trung là gì?

Rate this post

浏览器 tiếng trung là gì?

浏览器 tiếng trung có nghĩa là trình duyệt (liúlǎn qì )

浏览器 tiếng trung có nghĩa là trình duyệt (liúlǎn qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

trình duyệt (liúlǎn qì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 浏览器 .

Ý nghĩa – Giải thích

浏览器 tiếng trung nghĩa là trình duyệt (liúlǎn qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet..

Đây là cách dùng 浏览器 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 浏览器 tiếng trung là gì? (hay giải thích trình duyệt (liúlǎn qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 浏览器 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 浏览器 tiếng trung / trình duyệt (liúlǎn qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 浏览器 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 浏览器 tiếng trung là gì?.

Read More:   Navy cloth
Check Also
Close
Back to top button