浇水 tiếng trung là gì?

Rate this post

浇水 tiếng trung là gì?

浇水 tiếng trung có nghĩa là tưới nước hoặc bơm nước cho cây (jiāo shuǐ )

浇水 tiếng trung có nghĩa là tưới nước hoặc bơm nước cho cây (jiāo shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

tưới nước hoặc bơm nước cho cây (jiāo shuǐ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 浇水 .

Ý nghĩa – Giải thích

浇水 tiếng trung nghĩa là tưới nước hoặc bơm nước cho cây (jiāo shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp..

Đây là cách dùng 浇水 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 浇水 tiếng trung là gì? (hay giải thích tưới nước hoặc bơm nước cho cây (jiāo shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 浇水 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 浇水 tiếng trung / tưới nước hoặc bơm nước cho cây (jiāo shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Botanical name (n)

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 浇水 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 浇水 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button