活页夹 tiếng trung là gì?

Rate this post

活页夹 tiếng trung là gì?

活页夹 tiếng trung có nghĩa là bìa kẹp giấy rời (huóyè jiá )

活页夹 tiếng trung có nghĩa là bìa kẹp giấy rời (huóyè jiá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Văn phòng phẩm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

bìa kẹp giấy rời (huóyè jiá ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 活页夹 .

Ý nghĩa – Giải thích

活页夹 tiếng trung nghĩa là bìa kẹp giấy rời (huóyè jiá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Văn phòng phẩm..

Đây là cách dùng 活页夹 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục 活页夹 tiếng trung là gì? (hay giải thích bìa kẹp giấy rời (huóyè jiá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Văn phòng phẩm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 活页夹 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 活页夹 tiếng trung / bìa kẹp giấy rời (huóyè jiá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Văn phòng phẩm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Luggage compartment lamp bulb

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 活页夹 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 活页夹 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button