洗甲水 tiếng trung là gì?

Rate this post

洗甲水 tiếng trung là gì?

洗甲水 tiếng trung có nghĩa là nước chùi móng aceton (xǐ jiǎ shuǐ )

洗甲水 tiếng trung có nghĩa là nước chùi móng aceton (xǐ jiǎ shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Làm đẹp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Làm đẹp.

nước chùi móng aceton (xǐ jiǎ shuǐ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 洗甲水 .

Ý nghĩa – Giải thích

洗甲水 tiếng trung nghĩa là nước chùi móng aceton (xǐ jiǎ shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Làm đẹp..

Đây là cách dùng 洗甲水 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Làm đẹp 洗甲水 tiếng trung là gì? (hay giải thích nước chùi móng aceton (xǐ jiǎ shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Làm đẹp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 洗甲水 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 洗甲水 tiếng trung / nước chùi móng aceton (xǐ jiǎ shuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Làm đẹp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Conventional ignition system

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 洗甲水 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 洗甲水 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button