油を売る Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

油を売る Tiếng Nhật là gì?

油を売る Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Bán dầu”

油を売る Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Bán dầu”. Giải nghĩa: Nói chuyện phiếm giết thời gian, hoặc trốn việc.. Nguồn gốc: Những người đi bán thời Edo hay bán hàng cho các cô các bà bằng cách dành thời gian dài nói chuyện trên trời dưới biển với các cô các bà. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Buôn dưa lê”, “Chém gió”.. . (Abura wo uru).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Bán dầu” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Bán dầu” Tiếng Nhật có nghĩa là 油を売る Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

油を売る Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Bán dầu”. Giải nghĩa: Nói chuyện phiếm giết thời gian, hoặc trốn việc.. Nguồn gốc: Những người đi bán thời Edo hay bán hàng cho các cô các bà bằng cách dành thời gian dài nói chuyện trên trời dưới biển với các cô các bà. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Buôn dưa lê”, “Chém gió”.. . (Abura wo uru)..

Đây là cách dùng 油を売る Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 油を売る Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Bán dầu”. Giải nghĩa: Nói chuyện phiếm giết thời gian, hoặc trốn việc.. Nguồn gốc: Những người đi bán thời Edo hay bán hàng cho các cô các bà bằng cách dành thời gian dài nói chuyện trên trời dưới biển với các cô các bà. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Buôn dưa lê”, “Chém gió”.. . (Abura wo uru). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 油を売る Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 油を売る Tiếng Nhật / Trực dịch: “Bán dầu”. Giải nghĩa: Nói chuyện phiếm giết thời gian, hoặc trốn việc.. Nguồn gốc: Những người đi bán thời Edo hay bán hàng cho các cô các bà bằng cách dành thời gian dài nói chuyện trên trời dưới biển với các cô các bà. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Buôn dưa lê”, “Chém gió”.. . (Abura wo uru).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/phase-tieng-anh-ky-thuat-dien/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 油を売る Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 油を売る Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button