没来得及告诉你 là gì?

Rate this post

没来得及告诉你 là gì?

没来得及告诉你 có nghĩa là (méi lái dé jí gào sù nǐ ) chưa kịp nói với bạn

没来得及告诉你 có nghĩa là (méi lái dé jí gào sù nǐ ) chưa kịp nói với bạn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(méi lái dé jí gào sù nǐ ) chưa kịp nói với bạn Tiếng Trung là gì?

chưa kịp nói với bạn Tiếng Trung có nghĩa là 没来得及告诉你.

Ý nghĩa – Giải thích

没来得及告诉你 nghĩa là (méi lái dé jí gào sù nǐ ) chưa kịp nói với bạn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 没来得及告诉你. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 没来得及告诉你 là gì? (hay giải thích (méi lái dé jí gào sù nǐ ) chưa kịp nói với bạn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 没来得及告诉你 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 没来得及告诉你 / (méi lái dé jí gào sù nǐ ) chưa kịp nói với bạn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Warp comb

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 没来得及告诉你 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 没来得及告诉你 là gì? .

Check Also
Close
Back to top button