沙发 tiếng trung là gì?

Rate this post

沙发 tiếng trung là gì?

沙发 tiếng trung có nghĩa là ghế sofa (shāfā )

沙发 tiếng trung có nghĩa là ghế sofa (shāfā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ gia dụng.

ghế sofa (shāfā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 沙发 .

Ý nghĩa – Giải thích

沙发 tiếng trung nghĩa là ghế sofa (shāfā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà..

Đây là cách dùng 沙发 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ gia dụng 沙发 tiếng trung là gì? (hay giải thích ghế sofa (shāfā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 沙发 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 沙发 tiếng trung / ghế sofa (shāfā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 沙发 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 沙发 tiếng trung là gì?.

Read More:   Tailor shears
Check Also
Close
  • Mildew
Back to top button