気さく(きさく) tiếng nhật là gì?

Rate this post

気さく(きさく) tiếng nhật là gì?

気さく(きさく) tiếng nhật có nghĩa là Hoà đồng, dễ gần

気さく(きさく) tiếng nhật có nghĩa là Hoà đồng, dễ gần.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

Hoà đồng, dễ gần Tiếng Nhật là gì?

Hoà đồng, dễ gần Tiếng Nhật có nghĩa là 気さく(きさく) .

Ý nghĩa – Giải thích

気さく(きさく) tiếng nhật nghĩa là Hoà đồng, dễ gần.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách..

Đây là cách dùng 気さく(きさく) tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 気さく(きさく) tiếng nhật là gì? (hay giải thích Hoà đồng, dễ gần.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 気さく(きさく) tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 気さく(きさく) tiếng nhật / Hoà đồng, dễ gần.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 気さく(きさく) tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 気さく(きさく) tiếng nhật là gì?.

Read More:   Fixed-jet carburettor
Check Also
Close
Back to top button