气垫船 tiếng trung là gì?

Rate this post

气垫船 tiếng trung là gì?

气垫船 tiếng trung có nghĩa là tàu chạy trên đệm không khí (qìdiànchuán )

气垫船 tiếng trung có nghĩa là tàu chạy trên đệm không khí (qìdiànchuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

tàu chạy trên đệm không khí (qìdiànchuán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 气垫船 .

Ý nghĩa – Giải thích

气垫船 tiếng trung nghĩa là tàu chạy trên đệm không khí (qìdiànchuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy..

Đây là cách dùng 气垫船 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 气垫船 tiếng trung là gì? (hay giải thích tàu chạy trên đệm không khí (qìdiànchuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 气垫船 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 气垫船 tiếng trung / tàu chạy trên đệm không khí (qìdiànchuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Reference substance

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 气垫船 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 气垫船 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button