此举 là gì?

Rate this post

此举 là gì?

此举 có nghĩa là (cǐ jǔ ) động thái này

此举 có nghĩa là (cǐ jǔ ) động thái này.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(cǐ jǔ ) động thái này Tiếng Trung là gì?

động thái này Tiếng Trung có nghĩa là 此举.

Ý nghĩa – Giải thích

此举 nghĩa là (cǐ jǔ ) động thái này.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 此举. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 此举 là gì? (hay giải thích (cǐ jǔ ) động thái này.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 此举 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 此举 / (cǐ jǔ ) động thái này.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 此举 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 此举 là gì? .

Read More:   Clean on board
Back to top button