正面図 tiếng nhật là gì?

Rate this post

正面図 tiếng nhật là gì?

正面図 tiếng nhật có nghĩa là  Bản vẽ mặt trước (しょうめんず)

正面図 tiếng nhật có nghĩa là  Bản vẽ mặt trước (しょうめんず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Bản vẽ mặt trước (しょうめんず) Tiếng Nhật là gì?

 Bản vẽ mặt trước (しょうめんず) Tiếng Nhật có nghĩa là 正面図 .

Ý nghĩa – Giải thích

正面図 tiếng nhật nghĩa là  Bản vẽ mặt trước (しょうめんず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 正面図 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 正面図 tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Bản vẽ mặt trước (しょうめんず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 正面図 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 正面図 tiếng nhật /  Bản vẽ mặt trước (しょうめんず).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 正面図 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 正面図 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Lock-up torque converter
Check Also
Close
Back to top button