正本格式 tiếng trung là gì?

Rate this post

正本格式 tiếng trung là gì?

正本格式 tiếng trung có nghĩa là sao chép nhuyên dạng (zhèngběn géshì )

正本格式 tiếng trung có nghĩa là sao chép nhuyên dạng (zhèngběn géshì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Excell.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

sao chép nhuyên dạng (zhèngběn géshì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 正本格式 .

Ý nghĩa – Giải thích

正本格式 tiếng trung nghĩa là sao chép nhuyên dạng (zhèngběn géshì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Excell..

Đây là cách dùng 正本格式 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 正本格式 tiếng trung là gì? (hay giải thích sao chép nhuyên dạng (zhèngběn géshì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Excell. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 正本格式 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 正本格式 tiếng trung / sao chép nhuyên dạng (zhèngběn géshì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Excell.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 正本格式 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 正本格式 tiếng trung là gì?.

Read More:   干电池 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button