正儿八经 là gì?

Rate this post

正儿八经 là gì?

正儿八经 có nghĩa là (zhèng ér bā jīng ) nghiêm túc

正儿八经 có nghĩa là (zhèng ér bā jīng ) nghiêm túc.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(zhèng ér bā jīng ) nghiêm túc Tiếng Trung là gì?

nghiêm túc Tiếng Trung có nghĩa là 正儿八经.

Ý nghĩa – Giải thích

正儿八经 nghĩa là (zhèng ér bā jīng ) nghiêm túc.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 正儿八经. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 正儿八经 là gì? (hay giải thích (zhèng ér bā jīng ) nghiêm túc.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 正儿八经 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 正儿八经 / (zhèng ér bā jīng ) nghiêm túc.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 正儿八经 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 正儿八经 là gì? .

Read More:   https://Website của chúng tôi/ream-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Check Also
Close
Back to top button