桃肉 tiếng trung là gì?

Rate this post

桃肉 tiếng trung là gì?

桃肉 tiếng trung có nghĩa là thịt quả đào (táo ròu )

桃肉 tiếng trung có nghĩa là thịt quả đào (táo ròu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

thịt quả đào (táo ròu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 桃肉 .

Ý nghĩa – Giải thích

桃肉 tiếng trung nghĩa là thịt quả đào (táo ròu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả..

Đây là cách dùng 桃肉 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 桃肉 tiếng trung là gì? (hay giải thích thịt quả đào (táo ròu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 桃肉 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 桃肉 tiếng trung / thịt quả đào (táo ròu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 桃肉 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 桃肉 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/shui-zhu-rou-pian-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button