查账日期 tiếng trung là gì?

Rate this post

查账日期 tiếng trung là gì?

查账日期 tiếng trung có nghĩa là ngày kiểm tra sổ sách ngày kiểm toán (cházhàng rìqí )

查账日期 tiếng trung có nghĩa là ngày kiểm tra sổ sách ngày kiểm toán (cházhàng rìqí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

ngày kiểm tra sổ sách ngày kiểm toán (cházhàng rìqí ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 查账日期 .

Ý nghĩa – Giải thích

查账日期 tiếng trung nghĩa là ngày kiểm tra sổ sách ngày kiểm toán (cházhàng rìqí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán..

Đây là cách dùng 查账日期 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 查账日期 tiếng trung là gì? (hay giải thích ngày kiểm tra sổ sách ngày kiểm toán (cházhàng rìqí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 查账日期 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 查账日期 tiếng trung / ngày kiểm tra sổ sách ngày kiểm toán (cházhàng rìqí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Inner mounting face

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 查账日期 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 查账日期 tiếng trung là gì?.

Back to top button