枇杷 tiếng trung là gì?

Rate this post

枇杷 tiếng trung là gì?

枇杷 tiếng trung có nghĩa là nhót tây lô quất (pípá )

枇杷 tiếng trung có nghĩa là nhót tây lô quất (pípá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

nhót tây lô quất (pípá ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 枇杷 .

Ý nghĩa – Giải thích

枇杷 tiếng trung nghĩa là nhót tây lô quất (pípá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả..

Đây là cách dùng 枇杷 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 枇杷 tiếng trung là gì? (hay giải thích nhót tây lô quất (pípá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 枇杷 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 枇杷 tiếng trung / nhót tây lô quất (pípá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 枇杷 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 枇杷 tiếng trung là gì?.

Read More:   Tagging pin
Check Also
Close
Back to top button